Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2Η: Ανοίξτε   στην  επιφάνεια  εργασίας ένα  έγγραφο ( Word) και αναζητήστε ένα  άρθρο της  αρεσκείας  σας στην ηλεκτρονική  σελίδα  κάποιας  εφημερίδας ( π.χ. www.kathimerini.gr,www.ethnos.gr). Στη  συνέχεια γράψτε  μια  περίληψη του άρθρου  στο έγγραφο, που έχετε  δημιουργήσει και  αναρτήστε το στο blog σας. Δώστε ένα  άλλο τίτλο  στο άρθρο και συνθέστε ένα  άρθρο  δικό  σας με  παρεμφερές  θέμα. Επιλέξτε  σχετική εικόνα που θα  βρείτε σε μηχανή αναζήτησης ( www.google.gr) και τοποθετήστε την  στην κορυφή του άρθρου, που δημιουργήσατε. Όλα  αυτά  στη συνέχεια να τα αναρτήσετε  στο blog σας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1Η
Να  συγκεντρώσετε  10  άρθρα  από  εφημερίδες ή ιστοσελίδες ( www.in.gr, www.ipaideia.gr, www.kathimerini.gr,www.ethnos.gr), που να  αφορούν την  επικαιρότητα σε  εκπαίδευση, επιστήμη-τεχνολογια, πολιτισμό, θέατρο, σινεμά κ.α.). Στη  συνέχεια  αφού  τα  αποδελτιώσετε μπορείτε  με  ένα  φορητό Η/Υ ( ή κινητό) και  μικρόφωνο να  τα  χρησιμοποιήσετε  για  να  ηχογραφηθούν  ως  σύντομα  νέα( tips news). Στη  συνέχεια  με  το  πρόγραμμα  www.audacity.com μπορούμε  να  προσθέσουμε μουσική και  να  τα  μετατρέψουμε  σε tips  news mp3 αρχεία και να  αναρτηθούν στο blog αλλά και να  σταλούν  στο ΜΑΘΗΤΙΚΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ για  να  ακουστούν ( www.europeanschoolradio.eu).

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2018-19


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχ. Έτος:  2018-2019                                                                                              ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          : 6ο  ΓΕΛ  ΝΕΑΣ   ΙΩΝΙΑΣ                                                                         

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«   ΕΙΚΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ :ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ- ΈΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ».( Β΄ ΤΑΞΗ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ   ΗΛΙΑΣ
ΠΕ 2
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ/ΟΕΠΕΚ
 
 
 
 
 
 

 


 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

A.   ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):

Ο  γενικός  σκοπός  της  έρευνας  είναι  η  γνωριμία  των  μαθητών με  τον  κόσμο  των  επιχειρήσεων, και με  τις  δυνατότητες  ,που  υπάρχουν  για  ίδρυση και  οργάνωσης μιας  επιχείρησης, ως  αντιστάθμισμα  στο πρόβλημα  της  ανεργίας.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α ). Γνωρίζουν  οι  μαθητές τις  διαδικασίες  ίδρυσης  και  οργάνωσης  μιας επιχείρησης;

Β). Ποια  είναι  τα  απαιτούμενα  προσόντα από  κάποιον προκειμένου  να  ιδρύσει   και  να  διοικήσει  μια  επιχείρηση.

Γ). Γνωρίζουν  οι  μαθητές ,πώς  λειτουργεί  ένας  δημοσιογραφικός οργανισμός;

Δ). Γνωρίζουν  οι  μαθητές  τις  συνθήκες  εργασίας αλλά  και  τις  επαγγελματικές ειδικότητες, που  εργάζονται  σε  ΜΜΕ ( εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση).

Ε). Γνωρίζουν οι  μαθητές, πώς  δημιουργείται  το  οργανόγραμμα μιας  επιχείρησης;

Στ). Γνωρίζουν  οι  μαθητές πώς  γίνονται  οι  προσλήψεις σε  μια  επιχείρηση;

Ζ). Γνωρίζουν πώς  γίνεται  ο  προϋπολογισμός, ο  ισολογισμός  και  η  χρηματοδότηση  μιας  επιχείρησης;

Η). Γνωρίζουν  οι  μαθητές, για  τη  σημασία  του  μάρκετινγκ  και  της  διαφήμισης σε  ένα  εκδοτικό- δημοσιογραφικό  οργανισμό;

Θ). Γνωρίζουν  οι  μαθητές, πώς  να  πραγματοποιούν συνεντεύξεις καθώς  και  να  παράγουν ραδιοφωνικές  και  τηλεοπτικές  εκπομπές;

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το  γεγονός ότι οι  επιχειρήσεις  και  ιδιαίτερα  οι  δημοσιογραφικές  επιχειρήσεις  είναι  ιδιαίτερα  δημοφιλείς  στις  τάξεις των  μαθητών και  επομένως  αυτοί  μπορούν  να  εκδηλώσουν αυξημένο  ενδιαφέρον για  μια  τέτοια  ερευνητική  εργασία.

Η  ανάγκη να  δοθούν  στους  μαθητές ποικίλες  εμπειρίες και  βιώματα πέρα  από  τις γνώσεις μέσω  της  εμπλοκής τους  σε  σχετικά προγράμματα.

Η  ανάγκη  για  σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική και  την  ευρύτερη  κοινότητα.

Η  ανάγκη  για  σύσφιγξη  των  σχέσεων  μαθητών- εκπ/κών και  η  ανάπτυξη  συνεργασίας.

Η  ανάγκη  των  μαθητών  να  αντιμετωπίσουν  το  δύσκολο  πρόβλημα  της  ανεργίας.

Η  ανάγκη  των  μαθητών  να  τους  προσφερθεί συμβουλευτική  υποστήριξη και  επαγγελματικός  προσανατολισμός.

  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Το  πρόγραμμα  συσχετίζεται   άμεσα  με  το  Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό  και  τη  Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας , αλλά  και  με  μαθήματα  όπως: Η  Νεοελληνική  Γλώσσα,  η Καλλιτεχνική  Παιδεία, η Κοινωνιολογία και  η Πολιτική  Παιδεία, η Πληροφορική.

    ΟΦΕΛΗ:

Α). Γνωριμία  των  μαθητών με  τον  κόσμο  των  επιχειρήσεων

Β). Γνωριμία  των  μαθητών με  τα  ΜΜΕ  και  τους  δημοσιογραφικούς  οργανισμούς

Γ). Απόκτηση  νέων  γνώσεων  και  εμπειριών

Δ). Ανάπτυξη  συνεργασίας και  σύνδεση  των  μαθητών μεταξύ  τους

Ε). Γνωριμία  με  την  αγορά  εργασίας  και  τις  συνθήκες  που  επικρατούν  σε  αυτή.

Στ). Ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης και προβληματισμού

Ζ). Σύσφιγξη  σχέσεων  στη  σχολική  κοινότητα

Η). Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική  και  την  ευρύτερη  κοινότητα.

Γ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΕΘΟΔΟΥ

1). Ομαδοσυνεργατική  μέθοδος

2). Χωρισμός  σε  ομάδες  και  ανάθεση  καθηκόντων

3). Διατύπωση  επιμέρους  ερευνητικών  ερωτημάτων

4).Καθορισμός  εκπαιδευτικών  στόχων

5). Χρήση  εναλλακτικών τεχνικών κατά  τις συναντήσεις ( παιχνίδια  ρόλων, δραματοποίηση  κ.α.).

6). Οδηγίες  από  το  διδάσκοντα σχετικά  με  την αναζήτηση βιβλιογραφίας ( Βιβλιοθήκες, Διαδίκτυο, αρχεία κ.α.).

7). Συγκέντρωση  του  υλικού  σταδιακά

8). Επεξεργασία  και  σύνθεση  του  υλικού- Εκπαιδευτικές  επισκέψεις

9). Παραγωγή έντυπου και  ηλεκτρονικού  υλικού  ( έκδοση  εφημερίδας, εργασίας,CD/DVD).

10).Παραγωγή  ραδιοφωνικών  και  τηλεοπτικών  εκπομπών

11). Δημιουργία  πρόσκλησης  -  αφίσας

12). Αξιολόγηση

13). Παρουσίαση  -αξιολόγηση σε  ημερίδα

14). Αναπαραγωγή  του  υλικού σε  αντίτυπα και  αποστολή  σε φορείς  της  σχολικής και  της  ευρύτερης  κοινότητας.

  Δ΄ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ  ΟΦΕΛΗ :

1). Παραγωγή μικρών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών και  μετάδοσή  τους από το ΜΑΘΗΤΙΚΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ EUROPEAN  SCHOOL  RADIO ( http://blogs.sch.gr/esrblog) και  το YOUSMILE.GR ( www.yousmile.gr).

2). Ραδιοφωνικές εκπομπές  και  συνεντεύξεις- Αναπαραγωγή  συλλεκτικού   CD

3). Απόκτηση  γνώσεων και  εμπειριών  από τους μαθητές για  τον  τρόπο και  τη  μέθοδο πραγματοποίησης μιας  ερευνητικής  εργασίας.

4). Εξοικείωση των  μαθητών με  το  ραδιόφωνο και  τα  άλλα  ΜΜΕ καθώς και  με  τις  συνθήκες εργασίας  στα ΜΜΕ.

5). Γνωριμία  των  μαθητών  με  τον  κόσμο  των  επιχειρήσεων και  με  τον  τρόπο  ίδρυσης  και  οργάνωσης μιας  επιχείρησης.

6). Σύνδεση  του  σχολείου  με  την  τοπική και  την  ευρύτερη  κοινότητα.

7). Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τις  ΤΠΕ και  ευρύτερα με  τις  νέες  τεχνολογίες.

8). Προβολή  σημαντικών  κοινωνικών  θεμάτων  και  προβλημάτων  και  επιδίωξη για  την  επίλυσή  τους.

Ε΄ ΠΟΡΟΙ-ΥΛΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :

 ΠΟΡΟΙ :Το  πρόγραμμα θα  πραγματοποιηθεί με  μηδενικά  έξοδα, καθώς  δεν υπάρχουν  συγκεκριμένοι  πόροι.

Απαραίτητα  υλικά  θα  χορηγηθούν  από  το  σχολείο

ΥΛΙΚΑ:  Χαρτόνια, μαρκαδόροι, φάκελοι, φωτογραφική  μηχανή-κάμερα, CD- DVD.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Η/Υ, μικρόφωνα, κονσόλα  ήχου, εργαστήριο Η/Υ, βιβλιοθήκη, βιντεοπροβολέας, λογισμικά ηχογραφήσεων και επεξεργασίας  ήχου, δημοσιογραφικά  κασετόφωνα  για  συνεντεύξεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:  Σ.Ε.Ν. ( Σωματείο  Επιχειρηματικότητας  Νέων), Ίδρυμα μελετών Λαμπράκη, Οργανισμός ΚΑΡΠΟΣ, Οργανισμός « ΧΑΜΟΓΕΛΟ  ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», ANT1 TV-RADIO, MAD  TV κ.α.

 

 

 

 

ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (μέχρι 200 λέξεις).

1). Βιβλιογραφία  Σ.Ε.Ν. ( www.senja.gr) για  την  επιχειρηματικότητα

2). Wikipedia: Λήμμα: Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης

3). Λεύκωμα  παραγωγής  ΕΡΤ : « 70 χρόνια  της Ελληνικής Ραδιοφωνίας»

4). Ψηφιακά  αρχεία  της  ΕΡΤ : www.ertarchives.gr


 

 

 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΜΑΘΗΤΩΝ

1). ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ : Τσούμπας, Χατζής, Μαραγούσιας

2). ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Παπαθανασίου,Κανελλάκης, Καραγεώργος, Χατζησπύρου.

3). ΜΟΥΣΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Θάνου, Δόγανου, Καρακώστα, Μυλωνά, Κάκο,Καρακικέ.

4). ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Δημοπούλου, Καβαλιέρου, Τουρίκης, Παπαντωνίου

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ: Σταματελόπουλος,Τσέκος, Τσαμποδήμος, Ραφαηλίδης.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΕΥΝΩΝ

1). ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: Ιστορία  των Μ.Μ.Ε. γενικά και του Ελληνικού ραδιοφώνου ειδικά.

2). ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Έρευνα για  τις  ραδιοφωνικές  συνήθειες και επιλογές  των  μαθητών και  των  ενηλίκων ( ερωτηματολόγιο). Παραγωγή  ραδιοφωνικών  εκπομπών.

3). ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Έρευνα για  τις  μουσικές  επιλογές  των  μαθητών και για  την  ιστορική εξέλιξη  διαφόρων μουσικών  ρευμάτων ( ερωτηματολόγιο).

4). ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Έρευνα για  την ηλεκτρονική  δημοσιογραφία ( διαδίκτυο, κοινωνικά  δίκτυα, ασφάλεια στο  διαδίκτυο). Συγγραφή  άρθρων για  την  ηλεκτρονική  εφημερίδα.

5). ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ: Συγκέντρωση  και επεξεργασία του υλικού, παρουσιάσεις, κείμενο  εργασίας,προσκλήσεις, αφίσες, εκτυπώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ

1).  ΜΟΥΣΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: www.istorikoimme.blogspot.gr

 

2).ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: www.dimosiografimme.blogspot.gr

 

3). ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: www.radiofonomme.blogspot.gr

 

4). IΣΤΟΡΙΚΟΙ: www.istoriatheatrou.blogspot.gr

 

5). TEXΝΟΛΟΓΟΙ  -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ: www.texnologoimme.blogspot.gr

 

·         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ     ΗΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017